Dnevni meni

Vrijeme posluživanja ručka je od 12 do 16 h

Vrijeme posluživanja večere je od 18 do 20 h