Poštovani korisnici studentske prehrane, obavještavamo vas da je restoran “SKVUŠ” prestao s radom dana 16. srpnja 2019. godine.

Restoran “SKVUŠ” počinje s radom dana 02. rujna 2019. godine.

Svim korisnicima želimo ugodne praznike :)